Emulgaator ER.

Emulgaatoreid ER kasutatakse stabiilsete emulsioonide ( kütteemulsioonid masuudi ja vee baasil, vesiemulsioonvärvid ja liimid ) valmistamiseks.

Nõuded töödeldavatele komponentidele: viskoosus kuni 180 cSt, temperatuur kuni 120 C ja tahke faasi peensus alla 1 mm.

Rõhk seadme sisendis 0,7...1,4 mPa, optimaalne vee sisaldus emulsioonis 15...20 %, max. vee sisaldus 35 %.

Valmistatud kütteemulsioonide omadused ja nende kasutamisel saavutatavad tulemused:
- stabiilsus 30...60 ööpäeva;
- veeosakeste suurus 1,5...3,0 mkm;
- masuudi kulu kokkuhoid kuni 4...8 % tänu kütuse täielikumale põlemisele;
- suitsugaasides tahma ja CO sisalduse vähenemine;
- katla tööpindade ja pihustite saastumise vähenemine, pihustite tööea pikenemine kuni 1,2...1,8 korda, puudub vajadus anda veeauru katlasse.

Seadme tööorganiteks on radiaalkanalitega ja profileeritud välisvööga rootor ning temaga külgnevad kolm sektorklotsi töökambri kaanel. 

Segu komponendid doseeritakse surve all töökambris pöörleva rootori radiaalkanalitesse, kus tsentrifugaaljõudude mõjul paisatakse rootori perifeeriasse. Rootori pööreldes kaane sektorklotsid järestiku avavad ja sulgevad radiaalkanaleid. Tekib materjali vahelduv kompressioon ja dekompressioon. Kanalite avanemisel materjal paiskub rootori välisvöö pesadesse. Materjali emulgeerimine toimub pulseerivate jõudude mõjul kanalites ja täiendavalt keeristes välivöö pesades. Rootori perifeerias toimuvasse emulgeerimisprotsessi on võimalik doseerida täiendav kogus õli. 

  ER-3A ER-4 ER-5
Maksimaalne tootlikkus, t/h 3 / 5 18 30
Elektrimootori võimsus, kW 4,0 / 5,5 (7,5) 30 55
Rootori pöörlemissagedus, Hz 25 (50) 25 16 / 25
Rootori läbimõõt, mm 260 340 420
Gabariitmõõdud, mm:      
- pikkus 1165 2000 2066
- laius 400 600 670
- kõrgus 592 580 920
Mass, kg 225 600 1100
Müra tase (1m kaugusel), dB 80 85 90


joonis_20091221_1739591170
Emulgaator ER kütteemulsioonide valmistamiseks

1. Emulsiooni väljundkanal
2. Sektorklots   3. Korpus
4. Rootor     5, 9. Kütteõli sisendkanal
6. Kraan  7. Kaas  8. Vee sisendkanal
M - kütteõli   B - vesi    C - kütteemulsioon

Pildid:

ER-5 ER-3A ER-3A ER-3A ER-4 Emulgaator ER-5 Leedus